Velkommen til www.lillekatekisme.no !

 

Andre ressurser:

Voksenkatekismen

Fastebok

Prekensamling

Pensjonert sokneprest
Harald Kaasa Hammer,
Elgveien 6, 3121 Nøtterøy

33 39 96 85 / 9500 8961 hkhammer@online.no

 

Verbum forlag ga ut Luthers Lille katekisme høsten 2012,

oversatt og presentert av Harald Kaasa Hammer.

På dette nettstedet vil jeg legge ut ressursmateriell om Lille katekisme.

 

Presentasjon av Lille katekisme

Familiekatekisme og lærebok

Familiekatekisme og skolebok – foredrag i DELK 28-11-2013

Katekismen i hverdagen – PowerPoint-presentasjon

Katekismen i hverdagen –intervju FBB

HVA BETYR DET? - Bokanmeldelse

Plansjer:

En familiekatekisme

Fem tekster – fem bønner – fem nettverk

Så stor er katekismen

Plakat